VI ÄR PROFFS PÅ ENERGI FÖR BYGGNADER

Bygg, design och inredning
Vi renoverar många badrum och kök i Stockholms innerstad. Med många års erfarenhet hos våra snickare och hantverkare ger vi kreativa förslag där resultatet blir riktigt snyggt. Branschstandarderna följs med stor noggrannhet och vi ger bra garanti på arbetena. Tidigare tog vi hela uppdragen inklusive utrivning av det gamla köket/badrummet. Nu ser projekten lite annrolunda ut.

Planering och rivning

Vid planeringen litar vi på att kunden har med bygglov och ritningar. Eventuell urrivning av gamla kök eller badrum gör vi tillsammans med partner. För rivningen rekommenderar vi DNA bygg.

Bygga nytt

Det nya köket eller badrummet bygger vi enligt de ritningar vi kommit överens om. Men, under pågående bygge kan vi ibland se behov av att göra smärre justeringar. Då möts vi för att prata igenom olika alternativ. Se vårt galleri med bilder på avslutade arbeten och nöjda kunder.

Städning och hämtning av Big bag

Vi städar inte längre undan efter vårt byggprojekt. I stället anlitas Stockholm Byggavfall för big bag hämtning. De tar avfallet till närmaste återvinningscentral så att ni slipper tänka på detta.