VI ÄR PROFFS PÅ ENERGI FÖR BYGGNADER

Proffs på fastighetsenergi
Waxholm bygg & energi bildades för att fånga den viktiga fråga som vårt moderna samhälle ställer när det gäller att vårda vår planets begränsade resurser och agera ansvarsfullt med energianvändningen i våra byggnader. Vi samlar information inom branscher som arbetar med utveckling av teknik och samhällsbyggnad för miljöns skull.
Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling

Fastigheter är en del av vårt samhälles viktigaste grundpelare när det gäller människors vardag. Vi förvaltar och utvecklar fastigheter runt om i Sverige. Med erfarenheten från lång, aktiv fastighetsförvaltning bygger vi idéer hur områden och byggnader bäst utvecklas. Läs om hur vi utvecklar fastigheter

Ventilation och inomhusmiljö

Ventilation och inomhusmiljö

Waxholm bygg & energi värnar om inomhusmiljön som är viktig för boende och de människor som vistas i lokalerna. Byggnader slits och ventilationssystemen är ryggraden i hur inomhusmiljöer upplevs. Ett välskött kontor eller vårdlokal ska ha frisk syrerik luft utan avgasr och odörer. Läs om hur vi ordnar bra inomhusmiljö i lokaler

Energioptimering och injustering

Energioptimering och injustering

Med de ökade miljökrav som vi ställer på byggnader är framför allt uppvärmning en av de viktigaste områden att bearbeta. Vi använder de mest avancerade programmen för att analysera och ge rekommendationer till hur en byggnad kan förbättras från ett energianvändningsperspektiv. Läs om hur vi energioptimerar byggnader

Waxholm bygg & energi

Waxholm bygg & energi utvecklar fastigheter så att energiåtgången i drift minimieras. Vi gör det genom noggranna energiberäkningsanalyser och tillhörande rekommendation av byggmaterial. För fastighetsägare i Stockholmsregionen rekommenderar vi att går in på Besiktigaste.se för att beställa energideklaration.

Representerade i hela Sverige

Våra kontor finns i storstadsregionerna och i de mellanstora orternar finns vi representerade genom partner.

I Stockholm sker samarbete med Fastighetsägarna Service.