VI ÄR PROFFS PÅ ENERGI FÖR BYGGNADER

Fastighetsutveckling
Waxholm bygg & energi bildades för att fånga den viktiga fråga som vårt moderna samhälle ställer när det gäller att vårda vår planets begränsade resurser och agera ansvarsfullt med energianvändningen i våra byggnader. Vi samlar information inom branscher som arbetar med utveckling av teknik och samhällsbyggnad för miljöns skull.

Fastighetsutveckling

Bland fastigheter som sköts av Waxholm bygg & energi finns hyreslägenheter, lokaler för vård och skola, industrifastigheter samt näringslokaler. Vi har proffs och specialister inom de olika fastighetsgrenarna. Behoven ser olika ut och det behövs ett angreppssätt som är anpassat till dessa.

Industritomter och fastigheter

Industrierna ställer ofta krav på logistik för både varor och arbetande personal. Infrastrukturen utomhus och kring behöver periodvis stora investeringar och ett underhåll som måste samverka med kommuner och miljömyndigheter.

Vård och skola

Vi sköter både offentliga och privata verksamheter inom vård och skola. Byggnaderna i den här sektorn är extra känslig och vår kontakt med människorna är a och o.

Näringslokaler

Vårt bestånd finner du framför allt i stadsmiljö och i attraktiva lägen.

Lägenheter

I samband med den snabba befolkningsökningen har efterfrågan på våra lägenheter ökat. Vi söker i dagsläget personal för att sköta uthyrning och skötsel av fastigheterna.